Amatørryttere

Merk at fra 2010 må en amatørrytter har ridd 10 vinnere før han/hun kan ri i profesjonelle løp. (Amatørryttere med gyldig lisens kan fremdeles ri hekkeløp) 

 

 

OBS: Vær oppmerksom på at antall seire oppført her bare gjelder seire i Norge, lettelsen blir regnet ut for total antall seire (også utland). Trykk på rytterens navn for oversikt over ritt.

  


Arntzen, Linn Christine

Linn Christine Arntzen

Lisens nr.: 30033023
Antall seire: 4
Antall starter: 28
Totalt inntjent: kr 193 567
Tlf.nr.: 97986989(M)
Lisens: Amatørrytter
Dahl, Linda MA

Linda M A Dahl

Lisens nr.: 1020381
Antall seire: 4
Antall starter: 62
Totalt inntjent: kr 264 172
Tlf.nr.: 45661955(M)
Lisens: Amatørrytter
Finckenhagen, Emilie

Emilie Finckenhagen

Lisens nr.: 30038990
Antall seire: 19
Antall starter: 172
Totalt inntjent: kr 943 881
Tlf.nr.: 90254525(M)
Lisens: Amatørrytter
Fitzmaurice, James

James Fitzmaurice

Ugyldig lisensnummer:30066342
Fjellheim, Mai Elin

Mai Elin Fjellheim

Lisens nr.: 30052812
Antall seire: 3
Antall starter: 42
Totalt inntjent: kr 201 287
Tlf.nr.: 93634079(M)
Lisens: Amatørrytter
Graver, Camilla

Camilla Graver

Lisens nr.: 30026611
Antall seire: 7
Antall starter: 96
Totalt inntjent: kr 351 174
Tlf.nr.: 99545555(M)
Lisens: Amatørrytter
Hughes, Viktoria Aurora

Viktoria Aurora Hughes

Lisens nr.: 30064329
Antall seire: 3
Antall starter: 38
Totalt inntjent: kr 187 456
Tlf.nr.: 95470937(M)
Lisens: Amatørrytter
Kolackova, Jana

Jana Kolackova

Lisens nr.: 30056083
Antall seire: 3
Antall starter: 54
Totalt inntjent: kr 295 317
Tlf.nr.: 92979417(M)
Lisens: Amatørrytter
Løwø, Caroline

Caroline Løwø

Ugyldig lisensnummer:30013789
Manzo, Fernando Manzo

Fernando Manzo

Lisens nr.: 30066982
Antall seire: 0
Antall starter: 14
Totalt inntjent: kr 56 048
Tlf.nr.: 95271344(M)
Lisens: Amatørrytter
Mathisen, Gina

Gina Mathisen

Lisens nr.: 1019327
Antall seire: 13
Antall starter: 135
Totalt inntjent: kr 412 158
Tlf.nr.: 92889364(M)
Lisens: Amatørtrener+ rytter, trene egne hester
Palmberg, Michelle

Michelle Palmberg

Lisens nr.: 30044098
Antall seire: 2
Antall starter: 19
Totalt inntjent: kr 167 810
Tlf.nr.:
Lisens: Amatørrytter
Rånes, Benedikte

Benedikte Rånes

Ugyldig lisensnummer:30045776
Sandbraaten, Frida

Frida Sandbraaten

Lisens nr.: 30058128
Antall seire: 0
Antall starter: 4
Totalt inntjent: kr 15 600
Tlf.nr.: 98018933(M)
Lisens: Amatørrytter
Tandberg, Ida

Ida Tandberg

Lisens nr.: 30016844
Antall seire: 4
Antall starter: 50
Totalt inntjent: kr 290 303
Tlf.nr.: 92486597(M)
Lisens: Amatørrytter
Vik, Ingrid

Ingrid Vik

Lisens nr.: 30019152
Antall seire: 0
Antall starter: 14
Totalt inntjent: kr 72 325
Tlf.nr.: 92456053(M)
Lisens: Amatørrytter