Arntzen, Linn Christine

Linn Christine Arntzen

Lisens nr.: 30033023
Antall seire: 3
Antall starter: 18
Totalt inntjent: kr 149 245
Tlf.nr.: 97986989(M)
Lisens: Amatørrytter