Arntzen, Linn Christine

Linn Christine Arntzen

Lisens nr.: 30033023
Antall seire: 4
Antall starter: 27
Totalt inntjent: kr 193 567
Tlf.nr.: 97986989(M)
Lisens: Amatørrytter