Haug, Mina

Mina Haug

Lisens nr.: 30053307
Antall seire: 9
Antall starter: 57
Totalt inntjent: kr 429 736
Tlf.nr.: 93629985(M)
Lisens: Amatørrytter