Palmberg, Michelle

Michelle Palmberg

Lisens nr.: 30044098
Antall seire: 2
Antall starter: 17
Totalt inntjent: kr 148 310
Tlf.nr.:
Lisens: Amatørrytter