Palmberg, Michelle

Michelle Palmberg

Lisens nr.: 30044098
Antall seire: 2
Antall starter: 9
Totalt inntjent: kr 86 060
Tlf.nr.:
Lisens: Amatørrytter