Tandberg, Ida

Ida Tandberg

Lisens nr.: 30016844
Antall seire: 3
Antall starter: 36
Totalt inntjent: kr 214 253
Tlf.nr.: 92486597(M)
Lisens: Amatørrytter