Tandberg, Ida

Ida Tandberg

Lisens nr.: 30016844
Antall seire: 3
Antall starter: 49
Totalt inntjent: kr 257 803
Tlf.nr.: 92486597(M)
Lisens: Amatørrytter