Vik, Ingrid

Ingrid Vik

Lisens nr.: 30019152
Antall seire: 0
Antall starter: 14
Totalt inntjent: kr 72 325
Tlf.nr.: 92456053(M)
Lisens: Amatørrytter