Bakken, Helle

Helle Bakken

Lisens nr.: 1021072
Antall seire: 5
Antall starter: 67
Totalt inntjent: kr 207 925
Tlf.nr.: 95094259(M)
Epost: hellebakken82@hotmail.com
Lisens: Amatørtrener
Treningssted: Sundvollen