Bjørnsen, Johnny

Johnny Bjørnsen

Lisens nr.: 1001049
Antall seire: 34
Antall starter: 437
Totalt inntjent: kr 2 278 887
Tlf.nr.: 97655061(M)
Epost: b.johnny.b@hotmail.com
Lisens: Amatørtrener
Treningssted: Andebu