Johansen, Gunn Elisabeth

Gunn Elisabeth Johansen

Lisens nr.: 30008413
Antall seire: 1
Antall starter: 45
Totalt inntjent: kr 215 335
Tlf.nr.: 92289649(M)
Epost: gunn.elisa.joha@gmail.com
Lisens: Amatørtrener
Treningssted: Skreia