Neuroth, Wido

Wido Neuroth

Lisens nr.: 1011005
Antall seire: 1 096
Antall starter: 6 017
Totalt inntjent: kr 146 587 863
Tlf.nr.: 92020319(M) / 67145959(S)
Epost: wido@neuroth.no
Lisens: Profftrener
Treningssted: Øvrevoll