Smith, David

David Smith

Lisens nr.: 1001048
Antall seire: 106
Antall starter: 1 333
Totalt inntjent: kr 4 080 331
Tlf.nr.: 98312389(M)
Epost: kris-sm@online.no
Lisens: Profftrener (ikke lærling)
Treningssted: Kana i Hurum