Swartling, Kjell Erik

Kjell Erik Swartling

Lisens nr.: 1001014
Antall seire: 99
Antall starter: 1 156
Totalt inntjent: kr 4 491 839
Tlf.nr.: 92098704(M)
Epost: keswartling@nordisk.no
Lisens: Profftrener (ikke lærling)
Treningssted: Øvrevoll