De Paiva, Sandro

Sandro De Paiva

Lisens nr.: 30050226
Antall seire: 63
Antall starter: 497
Totalt inntjent: kr 7 717 589
Tlf.nr.: 48674338(M)
Lisens: Jockey