De Paiva, Sandro

Sandro De Paiva

Lisens nr.: 30050226
Antall seire: 73
Antall starter: 595
Totalt inntjent: kr 9 874 872
Tlf.nr.: 48674338(M)
Lisens: Jockey