Ingolfsland, Kaia

Kaia Ingolfsland

Lisens nr.: 30051171
Antall seire: 52
Antall starter: 478
Totalt inntjent: kr 3 798 721
Tlf.nr.: 90607792(M)
Lisens: Jockey