Neuroth, Jan-Erik

Jan-Erik Neuroth

Lisens nr.: 1022375
Antall seire: 342
Antall starter: 2 290
Totalt inntjent: kr 50 570 641
Tlf.nr.: 67145959(S) / 99212485(M)
Lisens: Jockey