Neuroth, Jan-Erik

Jan-Erik Neuroth

Lisens nr.: 1022375
Antall seire: 364
Antall starter: 2 412
Totalt inntjent: kr 55 004 356
Tlf.nr.: 67145959(S) / 99212485(M)
Lisens: Jockey