Smith, Tina

Tina Smith

Lisens nr.: 1014861
Antall seire: 103
Antall starter: 1 364
Totalt inntjent: kr 5 505 009
Tlf.nr.: 99862836(M)
Lisens: Profftrener + rytter