Chaves, Elione

Elione Chaves

Lisens nr.: 30022516
Antall seire: 674
Antall starter: 4 072
Totalt inntjent: kr 77 144 551
Tlf.nr.: 702055789(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)