Chaves, Elione

Elione Chaves

Lisens nr.: 30022516
Antall seire: 623
Antall starter: 3 749
Totalt inntjent: kr 68 542 510
Tlf.nr.: 702055789(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)