Holmquist, Ulrika

Ulrika Holmquist

Lisens nr.: 30037508
Antall seire: 79
Antall starter: 795
Totalt inntjent: kr 7 964 918
Tlf.nr.:
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)