Ingolfsland, Kaia

Kaia Ingolfsland

Lisens nr.: 30051171
Antall seire: 37
Antall starter: 381
Totalt inntjent: kr 2 698 300
Tlf.nr.: 90607792(M)
Lisens: Lærling( Jockey), (med utenl. lisens)