Johansen, Jacob

Jacob Johansen

Lisens nr.: 1013588
Antall seire: 820
Antall starter: 5 637
Totalt inntjent: kr 96 213 420
Tlf.nr.: 705357589(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)