Johansen, Jacob

Jacob Johansen

Lisens nr.: 1013588
Antall seire: 751
Antall starter: 5 262
Totalt inntjent: kr 83 440 241
Tlf.nr.: 705357589(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)