Loven, Niklas

Niklas Loven

Lisens nr.: 1017523
Antall seire: 100
Antall starter: 425
Totalt inntjent: kr 7 133 701
Tlf.nr.: 706453866(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)