Mortensen, Nathalie

Nathalie Mortensen

Lisens nr.: 30011303
Antall seire: 102
Antall starter: 1 550
Totalt inntjent: kr 7 333 317
Tlf.nr.:
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)