Parkin, Kevin

Kevin Parkin

Lisens nr.: 1018123
Antall seire: 18
Antall starter: 257
Totalt inntjent: kr 1 351 768
Tlf.nr.: 730916093(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)