Robaldo, Marcos

Marcos Robaldo

Lisens nr.: 30031996
Antall seire: 117
Antall starter: 918
Totalt inntjent: kr 8 586 876
Tlf.nr.: 31756777(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)