Robaldo, Marcos

Marcos Robaldo

Lisens nr.: 30031996
Antall seire: 107
Antall starter: 874
Totalt inntjent: kr 7 921 523
Tlf.nr.: 31756777(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)