Rodriguez, Martin

Martin Rodriguez

Lisens nr.: 30010435
Antall seire: 172
Antall starter: 1 534
Totalt inntjent: kr 20 263 379
Tlf.nr.: 708539834(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)