Rodriguez, Martin

Martin Rodriguez

Lisens nr.: 30010435
Antall seire: 158
Antall starter: 1 430
Totalt inntjent: kr 17 724 598
Tlf.nr.: 708539834(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)