Stott, Nikolaj

Nikolaj Stott

Lisens nr.: 1023460
Antall seire: 179
Antall starter: 1 212
Totalt inntjent: kr 20 741 417
Tlf.nr.: 25114710(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)