Swift, Dale

Dale Swift

Lisens nr.: 30046624
Antall seire: 15
Antall starter: 138
Totalt inntjent: kr 1 661 815
Tlf.nr.: 48608507(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)