Dalbark, Andreas Tapia

Andreas Tapia Dalbark

Lisens nr.: 30046922
Antall seire: 74
Antall starter: 640
Totalt inntjent: kr 7 935 895
Tlf.nr.: 703320726(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)