Wilson, Oliver

Oliver Wilson

Lisens nr.: 30028981
Antall seire: 282
Antall starter: 1 871
Totalt inntjent: kr 39 289 771
Tlf.nr.: 20868050(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)