Avlshopper til salgs

25.11.2019

Avlshopper til salgs fra Øien Gård. Alle er sunne og friske og klare for videre karriere i avl. 

Fornuftig priset. Ta kontakt ved interesse. +47-45231059/90530190

 

Sweety (2010, Special Quest/Vista Hermosa) bekreftet drektig med Sir Lando. 

Har to flotte avkom av Deceptor (2018 of 2019).

 

Candyfloss (2010, Academy Award/Skytrial) bekreftet drektig med Deceptor. 

Avler sterke individer med klassisk potensiale. Tre avkom (2017 Center Divider, 2018 Appel Au Maitre, 2019 Appel Au Maitre).

 

Lady Diana (2011, Academy Award/La Sall) ikke drektig. 

Har to avkom etter Center Divider (2017 og 2018). 

Sterk familie som har produsert flere gode hester bla. Dansk Derby vinner Sir Herman.