Anmeldelse av hingster til Breeder’s fra og med 2010

08.02.2010
Artikkelbilde

Hingster

Hingster til Skandinavisk Breeder’s skal anmeldes senest 15. februar 2010.

 

-       Hingster oppstallet i Skandinavia meldes til organisasjonen i det land de er oppstallet.

-       Hingster oppstallet utenfor Skandinavia anmeldes til Svensk Galopp.

Anmeldelsesavgift tilsvarer en bedekningsavgift. Publiseres ulike alternativer er det høyeste alternativ som skal betales.  Dersom det ikke er publisert en bedekningsavgift, skal avgiftens størrelse bestemmes av de tre arrangørlandene ut fra en markedsmessig vurdering.  

 

Føll

Føll født i 2011 etter hingster tilsluttet ordningen, skal anmeldes til Skandinavisk Breeder’s senest 15. november i fødselsåret. Avgift kr 1.000 pr føll.

Føll registrert i Skandinavia meldes til respektive organisasjon i det landet de er registrert.

Føll registrert utenom Skandinavia anmeldes til Svensk Galopp.

 

Løp

Samtlige føll som er etter tilmeldte hingster og anmeldt til Skandinavisk Breeder’s,  er deretter kvalifisert til å anmeldes til samtlige Breeder’s løp i Danmark, Norge og Sverige.

 

Dansk Galop (pk.dg@trav.dk)

Norsk Jockeyklub (susanne.kolling@rikstoto.no)

Svensk Galopp ( marita.wirenstal@taby.galoppsport.se)