Innkallelse til Generalforsamling Norsk Jockeyklub og AS Øvrevoll Veddeløpsbane

28.04.2011
Artikkelbilde

Generalforsamling i Norsk Jockeyklub

 

Tirsdag 10. mai kl 19:00 i Stallkroen Restaurant, avholdes ordinær generalforsamling i Norsk Jockeyklub.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent ikke kan møte på Generalforsamlingen.

 

Etter generalforsamlingen vil det bli informert om byggeprosjekt publikumsplass samt regulering av gnr 36 bnr 450.

Sigurd-Armand Hauge

Styrets formann

Norsk Jockeyklub

 

Generalforsamling i AS Øvrevoll Veddeløpsbane

 

Tirsdag 10. mai  kl 18:30 i sekretariatet avholdes ordinær generalforsamling i AS Øvrevoll Veddeløpsbane.

Regnskap og innkallelse ligger til ettersyn i Sekretariatet.

Sigurd-Armand Hauge

Styrets formann

AS Øvrevoll Veddeløpsbane