Amatørrytterlisens/Lærlinglisens for 2011

07.02.2011
Artikkelbilde

Fra 2010 ble det innført nye bestemmelser for amatørrytterlisens og dette videreføres for sesongen 2011. Fra i år er det også gjort gjeldende for jockeylærlinger. De nye retningslinjene vil du også finne i LISENSBESTEMMELSENE

 

Det vil bli arrangert lisensprøve to ganger i løpet av sesongen:

De respektive tester vil bli avholdt lørdag 9. april med oppridning torsdag 28. april, den andre testen lørdag 13. august med oppridning 18. august.

 

Det skilles mellom de som har ridd 15 løp og flere (gruppe 1) og

De som har ridd færre løp 0 – 14 løp (gruppe 2).

 

Alle søkere skal gjennom en kondisjonstest som innebærer løp 3000 m på maks 15 minutter.

De som ikke kan løpe må fremlegge legeattest og kan ta prøve på sykkel. Kravet er 10 km på maks 22 minutter.

 

De som har ridd færre enn 15 løp (gruppe 2) skal i tillegg gjennomgå:

-          Prøve på mekanisk hest (”Woody”).

-          Gjennomgang av løpsutstyr.

-          Gjennomgang løpsreglement med etterfølgende prøve.

-          Deltagelse på kostholdskurs for de som ikke har vært med tidligere.

 

Rytter som har ridd flere enn 14 løp, må ta de disse prøvene om de ikke tidligere er gjennomført, bortsett fra gjennomgang løpsutstyr.

 

-          Oppridning 1100 m i felt med minst 2 deltagere. Rytter skal ri med løpsutstyr dvs. støvler, bukse, hjelm og løpssadel. Rytter må skaffe hest som er godkjent for totalisatorløp og er i trening som løpshest. Oppridningen vil bli gjennomgått av profesjonell rytter og DLV for godkjennelse. Deretter vil lisens bli vurdert.

 

Lisensprøveavgift for gruppe 1 er kr. 300 og kr. 600 for gruppe 2.

 

De respektive tester vil bli avholdt lørdag 9. april med oppridning torsdag 28. april, den andre testen lørdag 13. august med oppridning 18. august.

 

NB! De som tok lisens i 2010, men som ikke red løp trenger kun å ta den fysiske testen i 2011, men om de ikke rir løp i inneværende år heller må de ta hele prøven igjen.

 

Påmelding til prøve 9 april innen 1 april : Telefon Knut Austad 22956211 ellere-post 

Merk gyldig legeerklæring og lisenssøknad skal leveres ved påmelding!!