Prosjekt ”nye” Øvrevoll

Skrevet av Hans Petter Eriksen,  21.01.2011
Artikkelbilde

Som de fleste av dere er kjent med, har AS Øvrevoll Veddeløpsbane over noen tid, arbeidet med en plan om utvikling av publikumsområdet. Tanken er å flytte paddocken dit vinnerpaddock er i dag, senke den ned til banenivå slik at man kan lage et amfi.

Det er planlagt et nytt servicebygg som skal ligge mellom hovedtribune og sekretariat. Dette bygget blir på ca 1000 kvm og skal inneholde blant annet nytt vektrom med garderober, diverse kontorer samt arrangementslokaler i annen etasje. I tillegg vil det være terrasser i hele byggets lengde og en overgang inn til hovedtribunen.

 

Plan-tegning

 

 

Tanken er videre at eksisterende vektrom, staller i stallgården og totobrakker skal  rives.

 

Neste byggetrinn vil mest sannsynlig bli to leilighetsbygg der Stallkroen ligger i dag. For å få gjennomført dette, må eiendommen der Stallkroen ligger, reguleres og dette vil ta et par års tid. Hovedårsaken til at vi ønsker å gjøre dette, er i første omgang å bedre økonomien ved at vi kan få nedbetalt gammel gjeld, og dermed være i stand til å utvikle galoppsporten videre.

 

Våre to prosjekter ble behandlet i Plan- og Miljøutvalget i Bærum Kommune i går kveld: 

 

Rådmannens innstilling til planene var som følger:

 

1. Plan- og miljøutvalget anbefaler at deler av Øvrevoll galoppbane med gnr/bnr

36/450 legges til grunn for videre utarbeidelse av detaljert reguleringsplan, med

formål boliger.

 

2. For å sikre en helhetlig plan, anbefales at hele arealet i kommuneplanen vist

som idrettsanlegg (Gnr/bnr 36/120,gnr/bnr 20/190 m,fl, Veddeløpsbane,

Vollsveien 132 – Øvrevoll) regulert til idrettsanlegg, veddeløpsbane. Det bør i

saken vurderes hvorvidt anlegget bør reguleres til vern.

 

 

I møte 20. januar 2011 vedtok Plan og miljøutvalget enstemmig punkt 1.

De vedtok også enstemmig å erstatte pkt 2 med følgende tekst:

 

AS Øvrevoll Veddeløpsbane kan søke dispensasjon til å igangsette foreslåtte tiltak.

 

Dette betyr at vi slipper å igangsette en detaljregulering av hele eiendommen og Øvrevoll vil heller ikke bli foreslått vernet.

 

I henhold til dette vedtaket kan vi nå starte regulering av Stallkroatomten til boliger. Samtidig kan vi sende inn en dispensasjonssøknad/rammetillatelse vedr ombygging av publikumsområdet. Dersom alt går som det skal kan vi forhåpentligvis sette spaden i jorda umiddelbart etter derbydagen og ønske velkommen til ”Nye Øvrevoll” i april 2012.

 

 

AS Øvrevoll Veddeløpsbane

Hans Petter Eriksen

Adm dir