Nyhetsbrev fra Norsk Jockeyklub

Skrevet av Hans Petter Eriksen,  03.04.2013
Artikkelbilde
Foto Emilie Finckenhagen

I henholdt til årets terminliste skal vi avholde årets første løpsdag torsdag 11. april. Som alle vet venter vi fremdeles på våren og det er fremdeles tele i dirttrack-banen.  Værmeldingen framover indikerer at det fortsatt vil være kuldegrader om natten og det betyr at det tiner sakte. I tillegg til frost i banen har vi også problemer med vann til vektrom og til uteboksene pga kulden, med de problemer det medfører.

Når det gjelder åpningsdagen vil vi ta en avgjørelse torsdag 4. april om vi kan avholde løp eller ikke den 11. april.

 

Omsetningen i 2012 for spill mot egne arrangementer endte på samme nivå som i 2011. Baneomsetningen var på 10,6 millioner som var en svak nedgang fra 2011. Baneomsetningen på Øvrevoll utgjorde 14 % av omsetningen. Snittet for travbanene i Norge ligger på 4 %. Totalt ble det spilt for 160 millioner på galopp i 2012 hvilket var en økning på 8 millioner sammenlignet med 2011.

 

I 2013 har omsetningen vist en negativ tendens så langt. Totalt har omsetningen hatt en nedgang på 5 % sammenlignet med samme tid i fjor. I region Øvrevoll som er Oslo vest, Bærum og Asker, er omsetningen ned 10 %, mens nedgangen i 2011 var på 6 %.  Dette er bekymringsfullt og resultatet er mindre penger til Øvrevollsystemet.

Årsaken til nedgangen i Asker og Bærum kan blant annet være manglende TV-dekning av V75-kjøringene. Sendingen vises på TV2 Zebra men på grunn av konflikt mellom TV2 og Canal Digital vises denne kanalen ikke i kabelnettet.

 

Det har blitt inngått en ny tv-avtale; fra og med 20. april vil hestesportsendingene flyttes til TVNorge-kanalen Max samtidig som de også vil vises på VGTV.

Når det gjelder sending fra storløpsdagene som vår Derbydag er det fortsatt forhandlinger om hvor disse skal vises. 

 

Øvrevoll har i alle år brukt mye penger på å trykk og distribusjon av vårt løpsprogram. I fjor endte kostnadene på i overkant av halvannen million kroner. De siste par årene har kostnadene for utsendelse av programmet økt voldsomt og i år er vi forespeilet en portoøkning på ytterligere 10 %. Vi har derfor besluttet at vi må spare penger, også sett i sammenheng med nedgang i omsetningen. For å unngå reduksjoner i premier vil vi i 2013 ikke sende ut løpsprogram i posten. Derimot vil programmet som tidligere være tilgjengelig på nettet i tre ulike versjoner for utskrift, og da med redaksjonelt stoff som tidligere. Vi vil sende ut en epost til alle våre forbindelser når programmet er klart for nedlastning. Programmet vil til torsdagsløpene vanligvis være klart mandag formiddag. Ønsker du å motta epost med link til programmet når det er klart kan du sende din epostadresse til marianne.ek@rikstoto.no. Vi vil trykke et enklere program, med løpsoppstilling i farger, som man får på banen (vanligvis tirsdag formiddag når vi har torsdagsløp). I tillegg jobber vi med en løsning for mobiltelefon både når det gjelder program og resultater. På enkelte av våre store dager vil vi selvsagt trykke opp et fyldig program som før.

 

Her vil du finne tre forskjellige versjoner av programmet som kan printes ut

Terminlisten er planlagt med 36 løpsdager denne sesongen og med sesongavslutning 29. november. Årets første stordag og åpning av gress-sesongen er som vanlig 17. mai, som i år faller på en fredag. Årets første klassiske løp, Norsk 2000 Guineas, rides lørdag 8. juni, mens årets første gruppeløp, Oslo Cup (tidligere Walter Nilsens Minneløp) rides lørdag 6. juli. Årets høydepunkt, Scandic Norsk Derby finner sted søndag 25. august.

 

Førstkommende lørdag er det klart for en stallrunde på Øvrevoll og alle er velkommen til å delta. Det vil bli besøk hos de fleste trenerne og vi starter hos Are Hyldmo kl 11. Etter stallrunden skal trener Rune Haugen presentere Øvrevolls folkehest, Colourist. Det vil skje i paddocken på publikumssiden fra ca kl 13. Det finnes fremdeles andeler til salgs i Folkehesten. Ønsker du å sikre deg en andel kontakt marianne.ek@rikstoto.no.

 

Når det gjelder byggeplanene på Øvrevoll har det tatt lenger tid enn beregnet å få gjennomført reguleringsplanen. Men det nærmer seg. Torsdag 11. april skal planen opp til annengangs behandling i Planutvalget i Bærum Kommune Deretter gjenstår behandling i formannskapet og i Kommunestyret. Vi forventer at saken er ferdigbehandlet før sommerferien.

 

Vi minner også om våre avlsbidrag for 2013. For det første er oppdretterpremien for hester født i 2010, øket fra 15 % til 20 %. Vi utbetaler unghestbidrag kr 8000 ved første start for norskoppdrettede 2- og 3-åringer. I tillegg har vi importtilskudd, bedekningstilskudd og følltilskudd. Dette kan du lese mer om på www.ovrevoll.no/avl

Ta kontakt med Lene Jensen om du ønsker mer informasjon.

Telefon 22956247 eller lene.jensen@rikstoto.no.

 

Auksjoner

Du finner linker til utenlandske auksjoner på vår nettside www.ovrevoll.no/linker

 

Tilslutt ønsker vi alle en flott galoppsesong i 2013.

 

Hans Petter Eriksen

Adm dir

www.ovrevoll.no

Postboks 134

1332 Østerås

Tlf 22 95 62 00

Fax 22 95 62 62