AMATØRTRENERKURS PÅ ØVREVOLL 28-30. mars 2014

17.01.2014
Artikkelbilde

Tid: Fra fredag 28. mars kl 9 t.o.m. søndag 30. mars kl 18.

Sted: Newmarket lounge på Øvrevoll.

 

Kursavgiften er kr 2 500 som også innbefatter lunsj alle tre dager. Bindende påmelding!

 

De som skal søke om amatørtrenerlisens må gjennomføre kurset og bestå skriftlig prøve og prøve i sadling av løpshest.

Ifølge lisensbestemmelsene kreves det også tilstrekkelig erfaring med hesteskjøtsel og treningsridning for å få innvilget amatørtrenerlisens. Ved første gangs søknad om lisens fremlegges referanse fra «tilstrekkelig sakkyndig person».

 

Tildeling av lisens blir avgjort av lisenskomiteen.

 

Kurset er også åpent for andre interesserte og disse behøver ikke ta noen av prøvene.

 

Kurset omfatter forebygging av skader, tannhelse, foringslære, trening av galopphester, stevneveterinærens oppgaver, utregning av hests form/prestasjoner, Norsk Jockeyklubs reglement, organisasjonsoppbygning herunder administrative bestemmelser og sadling av galopphest for løp.

Se også www.ovrevoll.no – reglement / lisensbestemmelser.

 

Søkerne får tilsendt timeplan så snart denne er utarbeidet.

 

Frist for påmelding er fredag 21. mars kl 16.

 

Påmelding til Lene Jensen tel. 22 95 62 47 lene.jensen@rikstoto.no