Nyhetsbrev november 2015

27.11.2015
Artikkelbilde

Dirt track banen

Mandag 30. november setter vi i gang med en totalrenovering av dirt track banen. Banen vil bli stengt fra og med mandag morgen og vi antar at arbeidet vil ta mellom to og tre uker. Allerede lørdag morgen må vi begynne å fjerne innvendige railer på dirt track banen og det vil derfor være vanskelig å benytte banen kommende helg.

Gammel sand vil i hovedsak bli deponert i området mellom svingene på gressbanen og arbeidet skal utføres av firmaet Tronrud Anlegg AS. 

 

Travspor indre bane/paddock

Travsporet med railer på indre bane er rustet opp og er klart til bruk fra og med i dag. Rett etter sesongen vil vi også begynne å utvide paddocken slik at den blir sikkerhetsmessig bedre og klar til sesongstart. Vi vurderer også å etablere en overbygget longeringspaddock ved stallene på indre bane.

 

Terminlisten 2016

Terminlisten for 2016 begynner å bli klar.  Den viktigste endringen fra i år vil bli at vi i oktober og november mest sannsynlig vil ha løp torsdag ettermiddag istedenfor fredag ettermiddag. Start første løp vil ca kl 16:15. Da vil torsdager være galoppdager stort sett hele sesongen bortsett fra våre lunsjgalopper på onsdager og de vanlige helligdagene og søndagene. Forhåpentligvis vil dette vise seg å være en fornuftig endring.

 

Styret

Styrene i Norsk Jockeyklub og i Øvrevoll Galopp AS har under arbeidet med budsjettet, foreslått at premiene både i vanlige- og i hovedløp skal økes. Slik det ser ut nå vil økningen bli på mellom 5 % og 7 %. De endelige tallene er enda ikke klare.

Styret har bevilget penger til et forskningsprosjekt som går på å kartlegge skader på ryttere i forbindelse med løp på Øvrevoll. Forhåpentligvis vil dette på sikt kunne resultere i større kunnskap og således en mulighet til å redusere risikoen forbundet med løpsridning. 

Skandinavisk Galopp Konferanse 2015

Årets konferanse ble avholdt i København 18. november og blant sakene som ble diskutert nevner vi

bruk av fleksibel blinkers og ørepropper.  Sverige og Danmark vil mest sannsynlig forby bruk av fleksible blinkers og ørepropper som kan fjernes underveis i løpet, fra og med neste sesong. Vi har så langt ikke tatt stilling til dette men har bedt Øvrevoll Trenerforening om en uttalelse før forslagene behandles. I stedefor ørepropper vil man i Sverige og i Danmark tillate bruk av hood som skal være på hesten fra paddock til mål.

 

Av øvrige endringer ble det vedtatt å fjerne punkt 8.1 c i registreringsreglementet fra og med juni 2016:

Som norskoppdrettet hest betraktes:   

8.1 c) Hester som er født i utlandet av utenlandskregistrert hoppe under forutsetning av at:

 Søknad om fremtidig import av hoppen (intensjonsavtale) sendes Norsk Jockeyklub før hoppen føller i utlandet.

 

Føllet registreres i fødselslandet.

 

 Fødselsmelding sendes Norsk Jockeyklub.

 

 Hoppen skal være importert og innregistrert i Norsk Jockeyklub på vanlig måte senest innen ni måneder fra dokumentert kjøpsdato.

 

 Føllet skal være importert og innregistrert i Norsk Jockeyklub senest innen 31.12 i fødselsåret og forbli i Norge inntil 1. juni påfølgende år.

 

 Hvis disse betingelsene ikke er oppfylt, er føllet ikke å betrakte som norskoppdrettet.

 

Denne bestemmelsen er allerede vedtatt fjernet i Sverige og det samme er vedtatt i Danmark.

 

Uavhengig av overstående kan en norskregistrert hoppe fremdeles følle i utlandet i henhold til registreringsreglementet som ligger på vår nettside.

 

 

Sesongen 2016

Sportslig har vi igjen hatt en fantastisk sesong med hester som har vunnet i Dubai, England, Tyskland og selvsagt i Danmark og i Sverige. I overkant av 14 millioner kroner har norske hesteeiere vunnet i utlandet. Det er det nest høyeste beløpet noensinne.   

Omsetningen i region Øvrevoll har øket med i overkant av tre millioner så langt i år og det utgjør ca 1,8 %. Mot våre egne arrangementer har vi hatt en nedgang på i overkant av to millioner som i hovedsak skyldes nedgang i spill fra utlandet på derbydagen.

 

En stor takk til dere alle som har bidratt i sesongen 2015. Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt galoppår og velkommen til «nye» Øvrevoll i april 2016.

 

 

27. november 2015

Hans Petter Eriksen                                                                                                    

Adm dir

Norsk Jockeyklub/Øvrevoll Galopp AS