AMATØRTRENERKURS 2017

Artikkelbilde

Det avholdes amatørtrenerkurs på Øvrevoll Galoppbane 24.-25. mars 2017.

Bindende påmelding til susanne.kolling@rikstoto.no innen onsdag 1. mars.

Kurset vil gå over to dager, fredag-lørdag, og avholdes på Øvrevoll Galoppbane.

Pris pr kursdeltaker er 2500 kroner som innbefatter lunsj begge dager.

Program:

Fredag 24. mars

9.00-12.00 Veterinær Monika Pessl Norheim, foredrag om skadeforebygging og lindring. Tannhelse.

Lunsj

12.45-14.45 Forveiledning med Førsteamanuensis Dag Austbø.

15.00 Trening og sadling av hest til løp ved trener Are Hyldmo

Lørdag 25. mars

9.00-12.00 Tidligere direktør og sportssjef Hans Petter Eriksen. Administrative bestemmelser. Praksis ved melding o.l. til løp, regler for syk-og friskmeldinger. Hvordan melde hesten riktig, nettvett m.m.

Lunsj

12.45- 15.15 Selvdømmeordningen, Norsk Jockeyklubs reglement v Advokat Bjørn Hermansen.

Avsluttende skriftlig prøve.

De som skal søke om amatørtrenerlisens må gjennomføre kurset, bestå skriftlig prøve og prøve i sadling av løpshest. Ifølge lisensbestemmelsene kreves det også tilstrekkelig erfaring med hesteskjøtsel og treningsridning for å få innvilget amatørtrenerlisens. Ved første gangs søknad om lisens fremlegges referanse fra «tilstrekkelig sakkyndig person.

Tildeling av lisens blir avgjort av lisenskomiteen.

Kurset er også åpent for andre interesserte og disse behøver ikke ta noen av prøvene.

Kurset omfatter forebygging av skader, tannhelse, fóringslære, trening av galopphest, utregning av hests form/prestasjoner, Norsk Jockeyklubs reglement, organisasjonsoppbygning herunder administrative bestemmelser og sadling av galopphest for løp.

Se også www.ovrevoll.no – reglement / lisensbestemmelser.

Bindende påmelding til susanne.kolling@rikstoto.no innen onsdag 1. mars.