Nye lisensbestemmelser og eierbonus til norskoppdrettede

01.09.2017
Artikkelbilde

Auksjonen lørdag 7. oktober vil allikevel avholdes på Øvrevoll pga logistikkproblemer på Østern Brug. Nærmere informasjon vil følge.

Nye muligheter for amatørtrenere

Våre lisensbestemmelser er fornyet og åpner for at amatørtrenere kan ha hester med deleiere utenfor familien. Merk at det er det lagt inn visse begrensninger for den nye ordningen, og vi vil presisere at dette foreløpig er en prøveordning over to år.

 Lisensbestemmelsene finner du HER

Bonus til norskoppdrettede

Fra og med 2018 blir det innført 50 % eierbonus for norskoppdrettede 2-åringer. Dette gjelder kun vanlige åpne løp (ikke løp forbeholdt norsk/skandinaviskoppdrettede og hovedløp).

Som en del kjenner til har det vært diskutert flere mulige løsninger for bonusordninger. Nå starter vi med dette også får vi se hva fremtiden bringer. Vi håper og tror at dette blir godt mottatt i forkant av årets auksjon, og vår klare målsetting er å forsterke norsk oppdrett i fremtiden.