Hest360 Fondet

Skrevet av Thomas Gjelsås,  14.12.2018
Artikkelbilde
I september kjørte Prinsesse Märtha Louise totalisatorløp. Overskuddet fra spillet ble gitt til et eget fond - Hest360Fondet. Foto: Eirik Stenhaug/Equus Media

Hest360 ønsker å gi noe tilbake til hestesporten og har etablert et fond med et nedsatt styre som bestående av representanter fra Hestesporten. Kr 40 000,- skal deles ut nå i 2018.

Stipend på kr 40 000

Hest360 fondet skal ha en stor bredde, samtidig som at det følger intensjonen som Hest360 har, nemlig samle hestesporten uansett gren. Årlig skal Hest360 fondet dele ut et stipend og tildelingen kan gå til:

  • Ildsjeler (kan både være klubber og enkeltmennesker) som skaper rekruttering på tvers av grenene
  • En person eller klubb som gjør noe ekstraordinært for bredden i hestesporten

Nå i 2018 skal fondet dele ut totalt kr 40 000,- til inntil 4 stykker ildsjeler eller grupper som har gjort en ekstraordinær innsats for norsk hestesport i 2018.

Frist for å sende inn forslag er 31.12.2018. Deretter legges forslagene frem for styret den 7. Januar 2019. Samme dag vil vinnerne bli offentliggjort på Hest360.

Så kjenner/ vet du om noen som har stått på hardt i 2018, bidratt til økt rekruttering eller jobbet på tvers av grenene? Da sender du inn ditt forslag med en kort beskrivelse om hvem, arbeidet og hvorfor nettopp din kandidat skal bli valgt til:

thomas.gjelsaas@rikstoto.no og gk@hest360.no

Se videopresentasjon om fondet her:

https://www.facebook.com/hest360/videos/498853347279340/