Optimisme før sesongstart 2018

Skrevet av Øvrevoll Galopp,  15.01.2018
Artikkelbilde
Esben Hansen

Øvrevoll Galopp er i full sving med planlegging av 2018 sesongen.

Sporten har, selvfølgelig, fått på plass terminlisten og plan for en ny partnerstruktur er på plass. ‘Det har vært en bra prosess’, forteller nyansatte Esben Hansen. ‘Det har vært viktig å ta være på det gode arbeidet som har vært gjort de siste årene, videreutvikle dette og bygge opp litt nytt. Vi har vel laget en mer klar struktur og en plan for gjennomføring av ulike arrangementer’.

‘Det viktigste har vært å etablere et nettverk av partnere på ulike nivåer, hvor alle føler de får noe ut av et samarbeid med Øvrevoll. Det er på plass nå. Vi kommer til å kombinere egne løpsdager og andre selvstendige arrangementer hvor vi samler alle partnerne slik at disse blir kjent. I tillegg vil vi utvide våre temakvelder i både antall og flere temaer gjennom 2018. Målet er å gjennomføre 10 ulike temakvelder gjennom 2018, hvor Derby weekend 25. og 26. august blir den aller største dagen (helgen). 17. mai, som normalt også samler flere tusen mennesker, blir sikkert også en suksess. Vi har, i tillegg til disse banker’ne, også åtte andre temadager ute på føling i markedet og gleder oss til å fortelle mer om dem snart’.

‘Vi er kommet godt i gang og blir tatt veldig godt imot i markedet. Det er både veldig gøy og veldig hyggelig å være ute å presentere nye løsninger for potensielle partnere’, forteller Esben. ‘Vi ønsker jo å få flere mennesker til Øvrevoll på alle løpsdager i 2018 og håper at ved å lage temakvelder så vil vi klare å vise oss frem til personer som normalt ikke er tilstede, slik at de vil komme tilbake neste løpsdag’. ‘I tillegg blir det viktig å fortelle vårt nærmiljø om at vi er her og når det er mulig å komme innom. Vi ønsker jo at alle som bor i triangelet mellom Sandvika-Lysaker-Røa-Kolsås skal vite at det er mulig å komme innom omtrent hver torsdag kl 1830’.

Har dere fått inn noen nye partnere da?

‘Ja, det har vi’, smiler Esben lurt. ‘Målet er å presentere en ny partner hver uke fremover’. ‘Den første legger vi ut informasjon om på onsdag, så det er bare å følge med på www.ovrevoll.no og på FB’, avslutter han.