Tilskudd til norsk oppdrett gjeldende fra 01.01.2018

Skrevet av Norsk Jockeyklub,  24.01.2018
Artikkelbilde
Vortex

Norskoppdrettede hester utgjør ca 30 % av det totale antall hester i norsk trening.

Hvert år avholdes det løp forbeholdt norskoppdrettede hester med høye premier. Dette er løp for norskoppdrettede 2, 3 og eldre hester. I tillegg tilbyr Norsk Jockeyklub i 2018 følgende bonuser og tilskudd til eiere, oppdrettere og hingsteholdere i Norge.

Eierbonus – nyhet fra 2018 

2018: 50 % eierbonus til norskoppdrettede 2-åringer som starter i åpne løp i Norge (gjelder ikke hovedløp).

2019: 50 % eierbonus til norskoppdrettede 2-åringer som starter i åpne løp i Norge (gjelder ikke hovedløp). 40 % eierbonus til norskoppdrettede 3-åringer som starter i åpne løp i Norge (gjelder ikke hovedløp).

Importtilskudd drektig avlshoppe

Ved import av drektig hoppe fra land utenfor Skandinavia gis et importtilskudd stort NOK 20.000.

Ved import av drektig hoppe fra Danmark eller Sverige gis et importtilskudd stort

NOK 10.000.

Tilskuddet utbetales når den drektige hoppen er registrert og drektighet er konstatert ved ankomst Norge. Spranget skal også være registrert i Norsk Jockeyklub.

NB! Tilskuddet gjelder kun ved førstegangs registrering av hoppen i Norsk Jockeyklub.

 Bedekningstilskudd avlshopper

Søknadsfristen er 1.oktober i bedekningsåret. Denne fristen er endelige og søknad som innkommer senere vil ikke bli innvilget.

Det utbetales et bedekningstilskudd stort NOK 10.000 til eier av norskregistrert fullblodshoppe. Det er registrert eier per 1. oktober i bedekningsåret som er berettiget til tilskuddet.
Hoppen skal være bedekket med fullblodshingst godkjent for avl.

Hoppen skal være registrert i Norsk Jockeyklub på bedekningstidspunktet og fremdeles være norskregistrert per 1. oktober.

Drektighet skal være konstatert av veterinær med minimum 90 dagers drektighet.

Før utbetaling kan finne sted, skal bedekningen være registrert i Norsk Jockeyklub.

Hopper bedekket utenfor Skandinavia må legge ved springseddel.

For hopper bedekket innenfor Skandinavia skal bedekningen være registrert hos hhv. Svensk Galopp eller Dansk Galopp.

For hopper som har vært midlertidig utført til utlandet til bedekning må det sendes inn kopi av innførselsdeklarasjon (tolldeklarasjon del 8).

Oppstallingstilskudd avlshopper

Norsk Jockeyklub betaler et oppstallingstilskudd stort NOK 1500 pr måned i 5 måneder per kalenderår for avlshopper oppstallet i Norge.

Tilskuddet utbetales til registrert eier av norskregistrert hoppe konstatert drektig pr. 1.oktober, samt til avlshoppe med føll ved foten.

Spranget skal være registrert i Norsk Jockeyklub. Søknadsfrist 31. desember.

 

Bedekningstilskudd til hingster som er godkjent for bruk i norsk fullblodsavl

Det utbetales et tilskudd til registrert eier/leietaker av hingsten, stort NOK 5000 per bedekket hoppe under forutsetning av at hingsten har bedekket minimum 8 hopper.

For godkjent stutteri/hingstestasjon med to eller flere hingster oppstallet, vil utbetaling per bedekning skje etter søknad når hingstene har 8 eller flere bedekninger i bedekningsåret basert på det totale antall hopper bedekket og ikke spesifisert på de respektive hingster.

Dersom samme hoppe bedekkes med flere hingster, vil kun ett bidrag utbetales.  (Det er det siste spranget det utbetales for).

Spesifisert faktura sendes NJ senest 1. oktober i bedekningsåret.    

 

Tilskudd til hold av avlshingst

Det utbetales et bidrag på NOK 3.000 per måned i februar, mars, april, mai og juni i bedekningsåret, forutsatt oppnådd tilstrekkelig antall hopper (se over).

Eierbonus

2018: 50 % eierbonus til norskoppdrettede 2-åringer som starter i åpne løp i Norge (gjelder ikke hovedløp).

2019: 50 % eierbonus til norskoppdrettede 2-åringer som starter i åpne løp i Norge (gjelder ikke hovedløp). 40 % eierbonus til norskoppdrettede 3-åringer som starter i åpne løp i Norge (gjelder ikke hovedløp).

Unghestbidrag 2018

For å stimulere til kjøp av norskoppdretted hest utbetaler Norsk Jockeyklub kr 8.000 til eier av norskoppdrettet hest ved første start som to- eventuelt som treåring.

Beløpet kr 8.000 betales ved første start. Dette bidraget fjernes fra 2019.

Oppdretterpremier

Oppdretter av norskoppdrettet 2 til 6-årige hester får utbetalt 20 % av ordinære premier i løp.

For 7-årige og eldre hester er satsen 10 %. Premier tjent i Danmark og Sverige vil bli bokført etter endt sesong.

Informasjon om avlshingster, bidrag, Breeders og mye annet finner du alltid under fanen Avl øverst på siden.