Amatørtrenerkurs 2019

Skrevet av Liv Kristiansen,  15.01.2019
Artikkelbilde

Ved tilstrekkelig antall interesserte vil det avholdes amatørtrenerkurs i mars 2019.

Kurset vil gå over to dager, fredag 29. og lørdag 30. mars på Øvrevoll Galoppbane.

Pris pr kursdeltaker er 2500 kroner som innbefatter lunsj begge dager.

De som skal søke om amatørtrenerlisens må gjennomføre kurset, bestå skriftlig prøve og prøve i sadling av løpshest.

Ifølge lisensbestemmelsene kreves det også tilstrekkelig erfaring med hesteskjøtsel og treningsridning for å få innvilget amatørtrenerlisens. Ved første gangs søknad om lisens fremlegges referanse fra «tilstrekkelig sakkyndig person».

Tildeling av lisens blir avgjort av Norsk Jockeyklub.

Foredragsholdere: Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU (foringslære), Monica Pessl Norheim, veterinær, Hans Petter Eriksen, tidligere direktør og sportssjef på Øvrevoll, Kristin Grundy, leder av DLV og Are Hyldmo, profesjonell trener og leder av trenerforeningen.

Kurset er også åpent for andre interesserte og disse behøver ikke ta noen av prøvene.

Kurset omfatter forebygging av skader, tannhelse, fóringslære, trening av galopphest, stevneveterinærens oppgaver, utregning av hests form/prestasjoner, Norsk Jockeyklubs reglement, organisasjons oppbygning herunder administrative bestemmelser og sadling av galopphest for løp.

Se også www.ovrevoll.no – reglement / lisensbestemmelser.

Meld din interesse til liv.kristiansen@rikstoto.no innen fredag 8. mars.