Inspirerende møte om rekruttering

Skrevet av Thomas Gjelsås,  14.02.2019
Artikkelbilde
Rundt 50 fremmøtte kom til Øvrevoll med tanker og idéer rundt rekruttering til galoppsporten.

5. februar inviterte vi hele miljøet til et åpent møte med tema "rekruttering". Agendaen var følgende: Hva kan vi gjøre for å få flere aktive inn i hestesporten? Hvordan tiltrekke oss nye hesteeiere? Rundt 50 fremmøtte bidro med gode idéer og innspill.

Øvrevoll har gjennom sin femårsplan "Øvrevoll22" satt fokus på en rekke punkter som skal gjøre galoppsporten mer bærekraftig. Et av våre nøkkelpunkter er rekruttering. Vår visjon er "Vi skal gjøre nordmenn hekta på galopp", og dermed har vi mye å strekke oss etter i årene som kommer. Vi har satt i gang flere gode rekrutteringstiltak allerede. Blant annet dette:

•Kurs og skolering, amatører og ridekurs
•3 kurs med Fredrik Johansson
•Profilbygging. Fokus på Jan-Erik Neuroth & co. med blant annet reklamefilm
•Bevisst økt fokus på profiler! Tobeinte (og firbeinte) skal løftes frem
•NoArk – legger ned stor innsats både for amatører og gjennom ponnigaloppen
•Samarbeid med Stall Eikeberg, ble tildelt andel av Hest 360 fondet
•Stand og tilstedeværelse under Kingsland Oslo Horse Show, og planer for økt tilnærming og samarbeid med ride- og hestemiljøet
•Løfte status og opplevelsen av å være hesteeier
•Økt servicegrad
•Satsning på andelslag, eks. Derbyhesten 2020
•Kultur. Galoppsporten (les: Øvrevoll) må være et attraktivt og godt sted å være med  gode holdninger og verdier. Vi har laget et eget verdidokument som tar for seg nettopp dette
Under møtet kom det mange gode innspill på bordet, og det er klart at det også ble snakk om rekrutteringstiltak litt på siden av agenda. Vi er alle opptatt av å øke servicegraden og tilbudet på løpsdager ytterligere. Det gjelder matservering, spilleopplæring, og i det hele tatt hvordan alle behandler hverandre. Øvrevoll skal være en hyggelig møteplass og vi skal gjenspeile våre verdier "lidenskap, takhøyde og full galopp".
Noen av punktene som ble nevnt under møtet:
  • Økt service for hesteeierne: Kan vi by dem på noe ekstra i forkant eller i etterkant av løpene
  • Mer informasjon til eiere og publikum i forkant av løp gjennom brosjyre eller andre informasjonskanaler
  • Fokus på andelslag: Hva kan Øvrevoll bidra med for å skape flere andelslag og hvilke tiltak kan man gjøre for nye eiere
  • Man ønsker seg et opplæringsprogram for alle deler av sporten
  • Hva kan vi gjøre for å skape mer "underholdning", få mer til å skje mellom løpene etc.
  • Fadderordning med info om start, bli invitert til løp når "din" hest starter
  • Hva kan vi gjøre for å skape mer nærhet til hesten
  • Mattilbudet må være riktig og bra. Det ønskes servering ute på publikumsområdet
  • Man ønsker seg mer lesestoff i programmet, og gjerne utfyllende løpsreferater og annet på mail og nett

 

Dette var noe av det som kom opp på møtet. Vi skal ta med oss alle innspill videre i vårt arbeid og skal følge opp enkelte av punktene konkret.

Takk for oppmøtet alle sammen!