Kommentar rundt forslag om innføring av tapsgrenser på hestespill i Norge

10.10.2019

Vi har ved flere tilfeller orientert om mulig innføring av tapsgrenser på hestespill i Norge og hvilke konsekvenser dette kan få for trav- og galoppsporten. Stig Nilssen, sportsleder i Stavanger Aftenblad, har skrevet en kommentar om emnet som vi anbefaler dere å lese. Den gir en god beskrivelse av det totale bildet.