Øvrevoll må kutte premier og kostnader

Skrevet av Thomas Gjelsås,  11.10.2019
Artikkelbilde

Norsk Jockeyklub har gjennom 2019 vært gjennom flere kuttrunder grunnet reduserte overføringer fra Norsk Rikstoto. Vi har nå blitt pålagt ytterligere kutt på kr 1,9 millioner kroner i 2019 grunnet sviktende omsetning hos spillselskapet. Dette medfører at vi må ta alvorlige grep i hele kjeden ut året.

Premiene senkes med rundt 10 prosent i ordinære løp. I tillegg er alle mulige prosjekter satt på vent og det gjennomføres kun helt nødvendig vedlikehold på området. Vi er opptatt av at hensynet til hestene og dyrevelferden alltid skal komme først, og det vil ikke bli noen reduksjon med tanke på preparering og tilstand rundt bane.

Øvrevoll har kuttet diverse driftskostnader så langt det er mulig og i tillegg redusert bemanning og funksjonærer i forbindelse med våre løpsdager. Vi ber om forståelse for at dette er helt nødvendig, men lover at vi sammen med Norsk Rikstoto og hele hestesporten gjør alt vi kan for å skape best mulig rammebetingelser for fremtiden.

 

Thomas Gjelsås

Adm. direktør