Vi må stå samlet i møte med fremtidens utfordringer

Skrevet av Thomas Gjelsås,  25.10.2019
Artikkelbilde

Mandag ettermiddag var det møte i Derbystuen med våre amatør- og profftrenere rundt spareprosessen og utviklingen i trav- og galoppsporten. Både dagens situasjon og de utfordringene vi står overfor ved mulig innføring av tapsgrenser for spill gjennom Norsk Rikstoto var blant temaene for møtet.

Styreleder i Norsk Jockeyklub Ole-Christian Hallerud og administrerende direktør Thomas Gjelsås ledet møtet.

Thomas Gjelsås forteller:

Vi har hele veien hatt fokus på å kutte kostnader til et absolutt minimum de senere årene. Flere grep er tatt i driften og det har spart oss for millioner årlig. Det er gjort store besparelser under vedlikehold og gjennom endringer i organisasjonen som har effektivisert driften. Øvrevolls ansatte utfører nå i langt større grad vedlikeholdsarbeid i stedet for å leie inn ekstern arbeidskraft. Vi har dessuten over tid hatt en grundig opprydding og gjort nye avtaler med en rekke leverandører. I tillegg har vi økt årlige egne inntekter med fire millioner kroner gjennom målrettet arbeid med partnere og arrangement. Dette er tall vi er godt fornøyd med, men vi skal hele tiden fortsette å tenke utvikling.

Dog er det slik at vi stadig har fått kutt i overføringer fra Norsk Rikstoto. Vi har trange rammer og har dermed måttet foreta nye kostnadskutt gjennom sesongen. Hvis Lotteritilsynets forslag om tapsgrenser blir innført fra nyttår frykter Norsk Rikstoto et ytterligere omsetningstap på 900 millioner kroner. Dette kan medføre en halvering av overføringene til sporten. Det er igjen viktig å presisere at vi på Øvrevoll har strammet inn hele kjeden og kun deler av kostnadene er påført hesteeierne. Det er viktig at treningsfasilitetene er gode og vi ønsker en prioritert ønskeliste til forbedringer fra trenerne. Trenings- og baneavgiften vil bli benyttet til konkrete tiltak som skal komme fellesskapet til gode.

Nå er det viktig at vi sammen med Norsk Rikstoto gjør alt vi kan for å snu denne trenden, og at alle på Øvrevoll står sammen for å øke både interessen og engasjementet for galoppsporten. Det har vært mange samtaler og møter med både politikere, Norsk Jockeyklub, Det Norske Travselskap og Norsk Rikstoto de siste månedene. Vi lover å gjøre alt vi kan for å skape best mulige rammebetinglser for å holde på med den sporten vi alle elsker.