Generell informasjon før sesongstart

Skrevet av Liv Kristiansen,  14.04.2020
Artikkelbilde

Vi ønsker med dette å samle praktisk informasjon. Noe har det blitt informert om tidligere, annet er nytt. Det er lisensholders plikt å holde seg oppdatert på reglementet, det nedestående er ment for hjelpe med oppklaring av de mer praktiske tingene som er endret fra i fjor.

-       Sikkerhetsutstyr for ryttere, ny standard lik det som er godkjent i øvrige europeiske land. Vestene Level 2 er noe tyngre, og tilleggsvekt er hevet fra 1 til 1,5 kg.

Her er en link der du kan se regler i de forskjellige landene hva gjelder hjem og vest, klikk her.

-       Overføring av ridepenger mellom eier og jockey/lærling, vil ikke bli gjort gjennom Norsk Jockeyklub. Rytter må fakturere dette selv. Prosentandel av premie vil fordeles av NJ som tidligere og utenlandske ryttere kan fremdeles fylle i skjema for reisepenger.

Utestengelse ryttere etter anke

-       Sverige, Danmark og Norge er enige om en klassifisering av løpsdager som vil gjelde ved ankebehandlinger. Løpsdagene er delt opp i A, B og C-dager. Eksempel:

Rytter blir utestengt av DLV på en A og en C-dag.

Rytteren anker, og får ri mens anken behandles.

Anken fører ikke frem.

Rytter vil bli utesteng på ny A og C-dag.  

 

Automatiske transaksjoner mellom de tre skandinaviske landene.

Sverige og Norge har lenge hatt en avtale med økonomiske transaksjoner, det jobbes også med at Danmark skal være med på et slikt samarbeid. Slik skal eier kun måtte betale regninger fra det land de er registrert (adresse).

Dersom en aktiv ikke betaler sin gjeld til sin organisasjon, vil det bli startsperre i alle tre land.

-       Nytt: Trenerprosent i Sverige vil fra i år bli trukket automatisk fra premien slik at trener slipper å fakturere dette i ettertid.

Dette er blitt gjort i Danmark og Norge fra tidligere.

 

Innskudd i vanlige løp er hevet fra 0,7 til 1 % av premiesummen.

I hovedløp (unntatt pattern-løp) er innskuddet 2,5 %.

Revidert reglement kan du finne her