Informasjon om ridepenger

13.02.2020
Artikkelbilde

Fra sesongstart gjennomføres ikke oppgjør for ridepenger mellom jockeys/lærlinger og hesteeiere via Norsk Jockeyklub.

Det vises til dom i Høyesterett av 18. februar 2019 i den såkalte Tengsareid-saken, vedrørende blant annet oppsittpenger i travet. Høyesterett slår fast at oppsittpenger er en avtalt tjeneste mellom kusk og hesteeier. Dette medfører at det må foreligge en faktura mellom partene som har visse formkrav.

Dette vil også være gjeldende for galoppen.

En slik faktura har ikke Norsk Jockeyklub mulighet til å utstede på vegne av rytterne. Fra april 2020 gjennomføres derfor ikke oppgjør for ridepenger mellom jockeys/lærlinger og hesteeiere via Norsk Jockeyklub.

Dette betyr at jockeys og lærlinger selv er ansvarlig for å fakturere hesteeier for sine ritt. Rytter er å regne som en selvstendig næringsdrivende og vil selv måtte opprette et kundeforhold med hesteeier. 

Norsk Jockeyklub vil heller ikke kunne gi ut kontaktinformasjon til hesteeiere, men det vil bli mulig å finne navn og bosted for ansvarlig eier av hestene ved å søke hesten opp på www.ovrevoll.no.

For å gjøre det klart, rytter må sende faktura til hesteeier for å få ridepenger; på egenhånd, gjennom revisor, evnt gjennom sin arbeidsgiver/trener.

Ridepenger har vært satt til 400 kroner i flatløp og 500 i hinderløp.

*****************************************************

Rytterens prosentandel av premie vil bli betalt ut som tidligere jfr Norsk Jockeyklubs reglement.

Arrangørbanen oppgir løpets premiesum i proposisjonen Jfr. Norsk Jockeyklubs reglement. 10 % av samlet premiesum tilfaller trener. 10 % av samlet premiesum tilfaller rytter. For lærlinger 5 % og for amatører 0 %. Etter at trener og rytters andel er fratrukket samlet premiesum, tilfaller restpremiesummen eier.