Positiv A-prøve

14.02.2020
Artikkelbilde

Hesten Summer Silk har avlagt en positiv dopingprøve etter et kvalifiseringsløp på Øvrevoll den 7. november 2019.

Prøven er positiv for hydroxyetylpromazinsulfoxid (HEPS).

Dette er en metabolitt som dannes hos hest etter behandling med acepromazin. Acepromacin er virkestoffet i blant annet Sedalin og Plegicil.

Saken er under utredning og B-prøven vil bli sendt til at annet laboratorie for verifisering av funnet i A-prøven.